www.garlicki.com

click on banner

www.garlicki.com click on banner

www.garlicki.com

 

 

Autor

Jerzy Garlicki

 

Poleca i oferuje:

 

PROGRAMY do ZARZĄDZANIA

 

DOWOLNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 

PROGRAMY DO KSIĘGOWOŚCI RACHUNKOWOŚCI

 

OBSŁUGA MAGAZYNÓW i REMANENTÓW

 

KONTAKT

 

Moje programy są bardzo przydatne

W dowolnych sklepach,

W dowolnych hurtowniach.

 

Mój program pozwala samodzielnie prowadzić

Sprzedaż, Zakupy,

Dowolny asortyment,

Magazyny, Remanenty,

Dowolna Księgowość,

Pełna Księgowość.

Książka Przychodów Rozchodów,

 

Dzięki mojemu programowi

Sam możesz rozliczać, prowadzić

Dowolną działalność gospodarczą!

 

Moje programy są niezastąpione:

W dowolnych sklepach,

W dowolnych hurtowniach.

 

Wszędzie, gdzie jest prowadzona

Dowolna działalność handlowa,

Zakupy, Sprzedaż,

Wszędzie, gdzie musi być prowadzona

Dowolna Księgowość!

Wszędzie, gdzie są magazyny,

gdzie trzeba robić i sporządzać

Remanenty okresowe i całoroczne.

 

 

Nie trzeba zatrudniać księgowej,

Nie trzeba wynajmować ani opłacać biura rachunkowego,

Zaoszczędzone pieniądze można przeznaczyć na inne cele!

 

Moje programy są pewne!

Zostały sprawdzone w ciągu 10 lat intensywnego używania,

W największych polskich hurtowniach!

 

Do pracy programów wymagana jest

MINIMALNA KONFIGURACJA SPRZĘTOWA

Programy nie wymagają zakupów

drogiego sprzętu komputerowego.

 

Żeby używać moje programy,

NIE TRZEBA BYĆ INFORMATYKIEM!

Wystarczy minimum podstaw wiedzy o komputerach.

 

Nie masz jeszcze komputera?

NIE MARTW SIĘ!

Pomagam we wszystkim

od A do Z.

 

Wieloletnia Praktyka i Doświadczenie

GWARANCJA NIEZAWODNOŚCI

 

SZCZEGÓŁY

OPROGRAMOWANIA

 

KONTAKT

 

PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI

Obsługa Finansowa Przedsiębiorstw

 

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Pełna Księgowość

Podatkowe Księgi Handlowe

Zestawienia Obrotów i Sald

Zestawienia sprzedanych towarów w rzeczywistych cenach zakupu

( do CIT-5)

 

W oparciu o posiadaną dokumentację,

PROGRAM OBLICZY

z dokładnością do 1 grosza

Rachunek Ekonomiczno - Finansowy Przedsiębiorstw

Bilans Otwarcia i Bilans Zamknięcia,

Zyski i Straty,

Wynik Finansowy.

 

Mój program szybko wykryje i pozwoli zlikwidować

Błędy w rachunkowości i w księgowości,

Różnice Remanentowe,

Niezgodności w stanach magazynowych.

 

W oparciu o wprowadzoną do programu dokumentację

Faktury Sprzedaży,

Dowody Zakupu, Rachunki,

Program pozwala błyskawicznie usunąć

Wszelkie niezgodności i niedokładności.

 

Programem można uporządkować, skontrolować i sprawdzić

Dokumentacje Finansowo - Księgowe,

 

Program pozwala sprawdzić i przygotować,

Działy Sprzedaży, Magazyny, Księgowość,

na kontrole Urzędu Skarbowego.

 

Programem można prowadzić

Rachunkowe Biuro Podatkowe

Rachunkowe Biura Podatkowe

 

SZCZEGÓŁY

OPROGRAMOWANIA

 

KONTAKT

 

 

CENY KONKURENCYJNE

 

 

 ® All Rights Reserved

All Registered Trade Marks™ are property of their legal owners.

All content in this site is the property of GARLICKI™ HELP® and under the law protection.

Copying, spreading or broadcasting without my agreement and special permission is prohibited.

1989 - 2011